Általános Szállítási Feltételek

A jelen Általános Szállítási Feltételek a  webáruház üzemeltetője: Siema Vital Kft (székhelye: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 26.; cégjegyzékszáma: 01-09-890363;  adószáma: 14132418-2-41;  e-mail: office@siemavital.com; továbbiakban: a  „Társaság”) és a Társaság által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Társaság és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1. Szállítási és fizetési feltételek

1.1. Szállítási díjaink

banki átutalás esetén  800 Ft-tól; 

utánvételes fizetés esetén  1.950 Ft-tól; 

Csomagolási díj: 0 Ft.

A pénzügyi tranzakciókra (utánvétel, bankkártyás fizetés) a Társaság  nem számol fel külön költséget a vásárónak (0- Ft). 

A Társaság  fenntartja magának a jogot a szállítási díjak megváltoztatására. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már postára adott, de még nem kézbesített (útonlévő) termékekre nem vonatkozik.

1.2. A Szállítás módja

1.2.1. A csomagok szállítását és kézbesítését a Magyar Posta futárszolgálata az MPL végzi. 

A csomagok szállítása és kézbesítése a Magyar Posta Zrt. szabályzata szerint történik.

 – az MPL általában a csomag feladásától számított 1 munkanapon belül a csomagot kézbesíti a címzett részére. 

– Ha a kézbesítés sikertelen (pl. a címzett nem volt otthon, amikor a futár becsöngetett), akkor egy írásbeli értesítőt hagy a címzett postaládájában, amelyben tájékoztatja a címzettet, hogy a csomagot leteszi a helyi postahivatalba, ahol a címzett adott időn belül átveheti azt. Ha a megadott időn belül nem jelentkezik a címzett a csomagért, a Posta visszaküldi azt aTársaságnak   .

1.2.2. Lakcímre és Munkahelyre is kérhető a kézbesítés. Utóbbi esetben a munkahely nevét is fel kell tüntetni a szállítási címnél, illetve azt, hogy hol található meg a címzett személy a munkahelyen.

1.2.3. Saját szállítás

Esetenként Budapest területén és vonzáskörzetében a Társaság  saját maga szállíthatja a csomagokat.

1.3. Szállítási Határidő 
2-4 munkanap.

Fontos kiegészítés:

A Társaság  webáruházában vásárolható termékek túlnyomó többsége étrend-kiegészítő (táplálék-kiegészítő) termék. E termékkörnek a hatályos rendelkezések értelmében semmilyen egészségre gyakorolt hatás nem tulajdonítható. Elhárítunk minden felelősséget és kárigényt a Vásárló által a termék szedésétől elvárt pozitív vagy bármilyen élettani, egészségügyi hatás elmaradásért.  Az elvárt pozitív hatások elmaradása nem tekinthető a termék hibájának, ha a termék hatóanyag-összetétele megfelel annak, amelyet a termékoldalon a „Terméktájékoztatóban” megismert a Vásárló.

2. Az igényérvényesítés módja:

2.1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Társasággal  szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (a 4. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás.

2.2. A Társaság  a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a Vásárló nevét, címét,
b) a termék megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.

2.3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (meg kell küldeni).

.4. Ha a Társaság  a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

3. Az igényérvényesítés határideje:

3.1. A terméket csak a terméken megjelölt szavatossági időn belül lehet felhasználni. A Vásárló a termék hibája esetén – meghatározott feltételek mellett – élhet szavatossági jogaival.

3.2. A Társaság köteles a hibás terméket a saját költségén 15 napon belül kicserélni, vagy megjavíttatni, megjavítani. Ha ez nem sikerül, a Vásárló visszakövetelheti a vételárat.
Ha a vásárló nem azt a terméket kapta, amit megrendelt, vagy nem olyan kiszerelésben, ahogyan kérte, vagy nem olyan fogyasztói áron, ahogy az a honlapon szerepel, vagy lejárt a szavatossága, a Társaság  Webáruháza  maximum 15 napon belül kicseréli a termékeket a saját költségén, illetőleg alkalmazkodik a vásárló egyéb méltányolható igényéhez.

3. A szavatosság az alábbiakra terjed ki:

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak; nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minősséggel; alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak; nem rendelkezik a termék leírásában szereplő tulajdonságokkal.

Bővebb tájékoztatást a fent megjelölt jogszabályhelyeken kívül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján találhat.

4. Elállási jog, és annak módja

4.1. Amennyiben a Vásárló átvette a megrendelt terméket, de meggondolta magát,  úgy dönthet, hogy élni kíván a vásárlástól való elálláshoz való jogával, úgy :

– a termék kézhezvételét követő 15 napon belül, indoklás nélkül megteheti, a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon kell jeleznie e szándékát. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.)

A vásárlókat azért védi a 15 napos elállási jog, ha interneten rendeltek terméket, ugyanis az interneten bemutatott árucikkeket a rendeléskor nem látja „élőben”, így nem tud meggyőződni teljes bizonyossággal arról, hogy valóban jó választás-e számára a kiválasztott árucikk.

Fontos: étrend-kiegészítőkre, élelmiszerekre csak abban az esetben vonatkozik a 15 napos ellási jog, ha a küldemény csomagolása bontatlan, a termék megfelelő módon lett tárolva, és olyan állapotban van, hogy visszaküldés után az újból kereskedelmi forgalomba hozható. A Társaság  által forgalmazott termékek többsége étrend-kiegészítők. Az árut a vásárló a saját költségén szállíttatja vissza. Az ellenértéket banki átutalással 8 munkanapon napon belül visszafizetjük. 

4.2. A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a Vásárló aláírásával bizonyítható.
4.3. Az elállás jelzésével egyidejűleg a Vásárlónak gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a Társaság  címére. Kizárólag térítésmentesen küldött csomagot vesz vissza a Társaság  a hatályos rendelkezéseknek megfelelően. 
Az utánvéttel visszaküldött csomagot a Társaságnak  nem áll módjában átvenni, azt átvétel nélkül visszaküldi a feladónak. A vételár visszafizetése nem utánvéttel, hanem bank átutalással történik. Ennek az a gyakorlati oka (a jogszabályi rendelkezéseken túl, amely szintén ezt írja elő), hogy az utánvételi díjat a visszaküldött csomag felbontása előtt kellene kifizetni a futárszolgálat részére, de ekkor még a Társaság  nem tud meggyőződni arról, hogy mi van a csomagban.

 

Fontos: a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a hatályos rendelkezések értelmében a Vásárlót terhelik, egyéb költsége az elállás során nincs a Vásárlónak. 

4.4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a Társaság  címére. A Társaság  kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Abban az esetben, ha a terméket kibontották nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a Vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia.

4.5. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

4.6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Társaság  kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított 8 munkanapon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára.

 1. Egyéb rendelkezések

  5.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. Előfordulhat, hogy a Vásárló számítógépén beállított tűzfalon fennakad a rendelés, vagy az általunk küldött automata válaszüzenet fennakad a spamszűrőkön. 

  5.2. A Társaság  nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

  5.3. A Társaság  a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Társaság  a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Társaság  alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (futárszolgálat). A Társaság  a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (2012. január 1-től 2011. évi CXII. tv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

  5.4. A Társaság  jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Társaság  nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vásárló a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Társaság  a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott Vásárlók adatai közül.

  5.5. A Társaság  bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

  5.6. A Webáruház magatartási kódexszel nem rendelkezik.

  6. Egészségügyi információk, egészséggel kapcsolatos állítások, felelősség-elhárítás 

A Társaság  vásárolható termékek túlnyómó többsége étrend-kiegészítő (táplálék-kiegészítő) termék, melyeknek a hatályos jogszabályok értelmében semmilyen egészségre gyakorolt hatás nem tulajdonítható. 

Termékeink választékát a tőlünk elvárható maximális körültekintéssel állítjuk össze, kizárólag megbízható, ellenőrizhető forrásból származó termékeket kínálunk a Vásárlók számára. Kizárólag OGYÉI/OÉTI notifikációs számmal és zöldpipával ellátott étrend-kiegészítőket kínálunk. 

6.1. A Társaság  websáruháza nemcsak saját termékeket forgalmaz, egyes termékek esetén viszonteladóként funkcionál, ezen termékekhez feltüntetett termék-információk a gyártók, importőrök, forgalmazók által rendelkezésünkre bocsátott információk. A Társaság  a tőle elvárható maximális körültekintéssel alakítja ki termékválasztékát, mindig a minőséget szem előtt tartva, ezzel együtt elhárítunk minden felelősséget a gyártók, importörök, forgalmazók által rendelkezésünkre bocsátott  termékinformációk esetlegesen nem helytálló voltából eredő bármilyen kárért. 

6.2. Elhárítunk minden felelősséget és kárigényt 

a Vásárlók a termékinformációkból levont téves következtetéseiből, öngyógyító törekvéseiből eredő esetleges egészségi károsodásért. Minden ember önálló biokémiai-fiziológiai-egészségi potenciállal rendelkezik, bármely ember eltérően reagálhat ugyanarra az anyagra, mint más fogyasztók, sőt ugyanaz a személy ugyanarra az anyagra is különböző képpen reagálhat egy másik időpontban. 

Az étrend-kiegészítők szedése nem helyettesíti a testmozgást, a változatos táplálkozást és az egészséges életmódot. 

Az étrend-kiegészítő termékek szedésénél ne lépje túl a napi ajánlott mennyiséget.
Az étrend-kiegészítő termékeket gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Elhárítunk minden felelősséget és kárigényt az étrend-kiegészítő termékek szedésétől elvárt bármiféle pozitív hatás elmaradásáért, 

6.3. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az office@siemavital.com címen, valamint a Társaság  +36 20 9327288-as telefonszámon, amely telefonszám hétfő – péntek (az ünnepnapokat kivéve), közép európai idő szerint délelőtt 9 órától este 17 óráig hívható.