Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a  webáruház üzemeltetője: Siema Vital Kft (székhelye: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 26.; cégjegyzékszáma: 01-09-890363;  adószáma: 14132418-2-41;  e-mail: office@siemavital.com; továbbiakban: a  „Társaság”) és a Társaság által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Társaság és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1. Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Társaság  http://www.siemavital.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: „Webshop”) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruház történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza és 2014. június 13-tól érvénybe lépett a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete.

A Vásárló a vásárlással (megrendeléssel) szerződést köt a Társasággal , amely egymástól távollévő felek elektronikus úton kötött írásbeli szerződésének minősül, és amelynek tartalma archiválásra kerül, és annak létrejöttét követő 2 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve: magyar.

1.1.1. A szerződéskötéssel a Vásárló tudomásul veszi, hogy a vásárlás fizetési kötelezettséget von maga után. (
Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete).

1.2. A webáruházban történő vásárlás kétféle módon történhet

1.2.1. Tefonon történő megrendelés –  a Társaság figyelembe veszi
1.2.1.1. hogy azon felhasználók számára, akiknek nincs gyakorlatuk az internetes navigációban, vásárlásban,
1.2.1.2. az internetszolgáltatás, tárhelyszolgáltatás, levelezőszerverek üzemelése nem 100 %-osan zavarmentes
azok számára és utóbbi esetekben lehetővé teszi a telefonon történő megrendelést is a + 36 20 9327288 telefonszámon.  

A telefonos megrendelésből eredő üzleti kockázatot a Társaság viseli kizárólagosan, bízva abban, hogy a telefonon rendelő Vásárló maximális körültekintéssel adja meg a termékekre vonatkozó megrendelését, és a szállítási címet. A távollévő felek egymás közötti szerződéskötése legkorábban fizetéskor (banki átutalás esetén előrefizetés), vagy utánvétel esetén a csomag átvételekor és evvel egyidejű kifizetésekor valósul meg.

1.2.2. Elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon.

1.3. A Webáruház termékeit bárki jogosult megvásárolni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Vásárló által történő megrendelés leadásával és a megrendelés Társaság által történő elfogadásával a Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és annak létrejöttét követő 2 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar

2. Megrendelés

2.1. A rendeléshez előzetes regisztráció nem szükséges, de a számlázási cím és ha eltérő, abban az esetben a szállítási cím megadása is kötelező. A kötelező adatok a szövegmezőben csillaggal vannak jelölve, ennek kitöltése hiányában a program nem engedi a további lépéseket, hanem figyelmezteti a vásárlót a hiányosságra. 


2.2. A rendelés menete

2.2.1. A termék kiválasztása a „Kosárba teszem” nyomógombra kattintva történik.

2.2.2. További termékek rendelésére a felső menűre kattintva, vagy a kiemelt/legnépszerűbb  termékszekcióból  van lehetőség,  a következő termék kosárba helyezésével. A termékeket egyesével törölni az egyes terméksor jobb végén látható „x” gomb ( „Eltávolítás”) rákattintásával lehet megtenni. A termékek összesített ára a rendelés folyamán, az új termékek kosárba helyezésével automatikusan frissül. Ha az ár nem változik, kérjük, kattintson egyet bárhol a lapon.

2.2.3. Amennyiben kiválasztotta a terméke(ke)t, kattintson rá a „Fizetés” feiratra, és töltse ki a hat lépésben kért információkat (Fizetési opciók, Fiók és számlázási adatok, Szállítási cím, Szállítási mók(ok),  Fizetési mód(ok), Rendelés megerősítése),  majd a „Megrendelés elküldése” nyomógombra kattintva elküldheti a megrendelést. A „Megjegyzés” rovatban a csomagok szállításával/kézbesítésével kapcsolatos speciális igényeit is megadhatja.

Fizetési mód(ok) oldalán ki kell pipálnia az „Elfogadom” jelölőnégyzetet, amelyben arról nyilatkozik, hogy elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, és a Szállítási Feltételeket, és elovasta az Adatvédelmi Nyilatkozatot. A jelölőnégyzet kipipálása után kattintson a „Tovább” nyomógombra.

 Ha bármelyik megadott információn módosítani szeretné, kattintson a megfelelő lépés  nyomógombjára.

2.2.4.  Kérjük, a megrendelés  elküldése előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, kérjük azt haladéktalanul, jelezze a office@siemavital.com e-mail címen, vagy a + 36 20 9327288-as telefonszámon.

2.3. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. A termékhez a számlát mellékeljük. Amennyiben a számlát véletlenül nem kapná kézhez a termékkel együtt, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a fent megjelölt e-mail címen.

2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazza.  

2.4.1. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Társaság fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez vonatkozik az alkalmi akciókra is. Az ármódosítás a már postára adott, de még nem kézbesített (útonlévő) termékekre nem vonatkozik.

2.5. A megrendelést a Társaság weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt maradéktalanul kitölti. A 
Társaságot a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. A Vásárló a megrendelés leadásával és a vásárlás feltételeinek, a megfelelő mező bejelölésével történő elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta és megértette.

2.7. A Társaság  vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően automata válaszlevelet  küld a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendelés adatait, a fizetendő teljes összeget, a megrendelés azonosítóját, és az elérhetőségeinket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a 
Társaság  ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ha a Vásárló pontatlanul adja meg e-mail címét (leggyakrabban karakterhiba), akkor az automata válaszüzenet értelemszerűen nem érkezik meg számára. Az ebből eredő esetleges kárért, kellemetlenségért a Társaságot felelősség nem terheli.

2.8. Rosszhiszemű megrendelés
A Vásárló által megrendelt, de át nem vett csomagok (nem ugyanaz a helyzet, mint az elállási jog érvényesítése esetén, ugyanis itt a Vásárló nem tett eleget az egymástól távol lévő felek elektronikus úton történt szerződéskötésben vállalt fizetési kötelezettségének) a 
Társaságnak  anyagi kárt okoznak (oda- és visszaszállítás postai költsége, csomagolási költség, adminisztrációs költség). Ennek megelőzése érdekében a Társaság  nem köteles a Vásárló rendelését elfogadni és teljesíteni, ha fennáll annak a gyanúja, hogy a rendelés nem jóhiszemű, azaz bármely okból vélelmezhető, hogy a vásárló a megrendelt csomagot nem fogja átvenni, vagy ha vélelmezhető, hogy a megrendelő a rendelés leadásakor nem volt beszámítható tudatállapotban, ha a rendelés nem életszerű, ha a Vásárló korábban már rosszhiszeműen járt el, és ezzel anyagi kárt okozott aTársaságnak. A rendelés visszautasításáról a Társaság  a Vásárlót e-mailben értesíti, és ezzel a szerződés érvényét veszíti.
Társaság  telefonon vagy írásban megerősítést kérhet a Vásárlótól szándékának komolyságát illetően, alternativaként a Társaság  kikötheti a Vásárló felé az előre fizetési módot banki átutalással.


2.9. A megrendelés kiszállítás előtti lemondása
A vásárló a termékrendelést 24 órán belül (vagy legkésőbb addig az ideig, amíg a termék postázásra nem került) írásban vagy telefonon lemondhatja. Indokolnia nem szükséges. 

Ha a Vásárló időben közli a Társasággal  a lemondási szándékát, avval megkíméli a Társaságor  attól a pénzügyi veszteségtől, amit postai oda-és visszasszállítás költsége (dupla postaköltség!), a csomagolási költség, és az adminisztrációs költségek jelentenek. Az ilyen megrendelést jóhiszemű rendelésnek számítjuk, és nagyra becsüljük a Vásárló korrekt hozzáállását, hogy még időben tájékoztatta a Házhozpatikát a lemondási szándékáról. 

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1.1. Szállítási díjaink

banki átutalás esetén  800 Ft-tól; 

utánvételes fizetés esetén  1.950 Ft-tól; 

3.1.2. Csomagolási díj: 0 Ft.

3.1.3. A pénzügyi tranzakciókra (utánvétel, bankkártyás fizetés) a Társaság  nem számol fel külön költséget a vásárónak (0- Ft). 

Társaság  fenntartja magának a jogot a szállítási díjak megváltoztatására. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már postára adott, de még nem kézbesített (útonlévő) termékekre nem vonatkozik.


3.2. A Szállítás módja

3.2.1. A csomagok szállítását és kézbesítését a Magyar Posta futárszolgálata az MPL végzi. 

A csomagok szállítása és kézbesítése a Magyar Posta Zrt. szabályzata szerint történik.

 – az MPL általában a csomag feladásától számított 1 munkanapon belül a csomagot kézbesíti a címzett részére. 

– Ha a kézbesítés sikertelen (pl. a címzett nem volt otthon, amikor a futár becsöngetett), akkor egy írásbeli értesítőt hagy a címzett postaládájában, amelyben tájékoztatja a címzettet, hogy a csomagot leteszi a helyi postahivatalba, ahol a címzett adott időn belül átveheti azt. Ha a megadott időn belül nem jelentkezik a címzett a csomagért, a Posta visszaküldi azt aTársaságnak   .

3.2.2. Lakcímre és Munkahelyre is kérhető a kézbesítés. Utóbbi esetben a munkahely nevét is fel kell tüntetni a szállítási címnél, illetve azt, hogy hol található meg a címzett személy a munkahelyen.
3.2.3. Saját szállítás

Esetenként Budapest területén és vonzáskörzetében a Társaság  saját maga szállíthatja a csomagokat.

3.3. Szállítási Határidő 
1-2 munkanap.

3.4. Fizetési módok

3.4.1. Utánvétel: a termék átvételekor személyesen a futárnak kell fizetni készpénzben.

3.4.2. Banki átutalás előre: a vásárló banki átutalással előre fizet, az összeg bankszámlánkra való beérkezését követő munkanap postázzuk a terméket. Ha vis major eset lép fel (pl váratlan készlethiány), és nem tudjuk a fenti határidőben postázni a csomagot, erről külön email-ben tájékoztatjuk a vásárlót. 

A Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Siema Vital Kft.

Bankszámlaszám: 10701207-47045604-51100005

(CIB Bank)

4. Szavatosság

4.1. A szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) számú GKM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Ha az átvett termék hibás, a vásárló érvényesítheti szavatossági igényét. A Vásárló szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak. 

Fontos kiegészítés:

Társaság  webáruházában vásárolható termékek túlnyomó többsége étrend-kiegészítő (táplálék-kiegészítő) termék. E termékkörnek a hatályos rendelkezések értelmében semmilyen egészségre gyakorolt hatás nem tulajdonítható. Elhárítunk minden felelősséget és kárigényt a Vásárló által a termék szedésétől elvárt pozitív vagy bármilyen élettani, egészségügyi hatás elmaradásért.  Az elvárt pozitív hatások elmaradása nem tekinthető a termék hibájának, ha a termék hatóanyag-összetétele megfelel annak, amelyet a termékoldalon a „Terméktájékoztatóban” megismert a Vásárló.

4.2. Az igényérvényesítés módja:

4.2.1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a 
Társasággal  szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (az 5. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás.

4.2.2. A 
Társaság  a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a Vásárló nevét, címét,
b) a termék megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.

4.2.3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (meg kell küldeni).

4.2.4. Ha a 
Társaság  a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

4.3. Az igényérvényesítés határideje:

4.3.1. A terméket csak a terméken megjelölt szavatossági időn belül lehet felhasználni. A Vásárló a termék hibája esetén – meghatározott feltételek mellett – élhet szavatossági jogaival.


4.3.2. A Társaság  köteles a hibás terméket a saját költségén 15 napon belül kicserélni, vagy megjavíttatni, megjavítani. Ha ez nem sikerül, a Vásárló visszakövetelheti a vételárat.
Ha a vásárló nem azt a terméket kapta, amit megrendelt, vagy nem olyan kiszerelésben, ahogyan kérte, vagy nem olyan fogyasztói áron, ahogy az a honlapon szerepel, vagy lejárt a szavatossága, a Társaság  Webáruháza  maximum 15 napon belül kicseréli a termékeket a saját költségén, illetőleg alkalmazkodik a vásárló egyéb méltányolható igényéhez.

4.4. A szavatosság az alábbiakra terjed ki:

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak; nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minősséggel; alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak; nem rendelkezik a termék leírásában szereplő tulajdonságokkal.

Bővebb tájékoztatást a fent megjelölt jogszabályhelyeken kívül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján találhat.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Amennyiben a Vásárló átvette a megrendelt terméket, de meggondolta magát,  úgy dönthet, hogy élni kíván a vásárlástól való elálláshoz való jogával, úgy :

– a termék kézhezvételét követő 15 napon belül, indoklás nélkül megteheti, a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon kell jeleznie e szándékát. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.)

A vásárlókat azért védi a 15 napos elállási jog, ha interneten rendeltek terméket, ugyanis az interneten bemutatott árucikkeket a rendeléskor nem látja „élőben”, így nem tud meggyőződni teljes bizonyossággal arról, hogy valóban jó választás-e számára a kiválasztott árucikk.

 
Fontos: étrend-kiegészítőkre, élelmiszerekre csak abban az esetben vonatkozik a 15 napos ellási jog, ha a küldemény csomagolása bontatlan, a termék megfelelő módon lett tárolva, és olyan állapotban van, hogy visszaküldés után az újból kereskedelmi forgalomba hozható. A Társaság  által forgalmazott termékek többsége étrend-kiegészítők. Az árut a vásárló a saját költségén szállíttatja vissza. Az ellenértéket banki átutalással 8 munkanapon napon belül visszafizetjük. 


5.2. A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a Vásárló aláírásával bizonyítható.

5.3. Az elállás jelzésével egyidejűleg a Vásárlónak gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a 
Társaság  címére. Kizárólag térítésmentesen küldött csomagot vesz vissza a Társaság  a hatályos rendelkezéseknek megfelelően. 

Az utánvéttel visszaküldött csomagot a Társaságnak  nem áll módjában átvenni, azt átvétel nélkül visszaküldi a feladónak. A vételár visszafizetése nem utánvéttel, hanem bank átutalással történik. Ennek az a gyakorlati oka (a jogszabályi rendelkezéseken túl, amely szintén ezt írja elő), hogy az utánvételi díjat a visszaküldött csomag felbontása előtt kellene kifizetni a futárszolgálat részére, de ekkor még a Társaság  nem tud meggyőződni arról, hogy mi van a csomagban.

Fontos: a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a hatályos rendelkezések értelmében a Vásárlót terhelik, egyéb költsége az elállás során nincs a Vásárlónak. 

5.4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a 
Társaság  címére. A Társaság  kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Abban az esetben, ha a terméket kibontották nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a Vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia.

5.5. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

5.6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a 
Társaság  kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított 8 munkanapon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. Előfordulhat, hogy a Vásárló számítógépén beállított tűzfalon fennakad a rendelés, vagy az általunk küldött automata válaszüzenet fennakad a spamszűrőkön. 

6.2. A 
Társaság  nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A 
Társaság  a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Társaság  a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Társaság  alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (futárszolgálat). A Társaság  a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (2012. január 1-től 2011. évi CXII. tv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

6.4. A 
Társaság  jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Társaság  nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vásárló a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Társaság  a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott Vásárlók adatai közül.

6.5. A 
Társaság  bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

6.6. A Webáruház magatartási kódexszel nem rendelkezik.

6.7. Egészségügyi információk, egészséggel kapcsolatos állítások, felelősség-elhárítás 

Társaság  vásárolható termékek túlnyómó többsége étrend-kiegészítő (táplálék-kiegészítő) termék, melyeknek a hatályos jogszabályok értelmében semmilyen egészségre gyakorolt hatás nem tulajdonítható. 

Termékeink választékát a tőlünk elvárható maximális körültekintéssel állítjuk össze, kizárólag megbízható, ellenőrizhető forrásból származó termékeket kínálunk a Vásárlók számára. Kizárólag OGYÉI/OÉTI notifikációs számmal és zöldpipával ellátott étrend-kiegészítőket kínálunk. 

6.7.1. Társaság  websáruháza nemcsak saját termékeket forgalmaz, egyes termékek esetén viszonteladóként funkcionál, ezen termékekhez feltüntetett termék-információk a gyártók, importőrök, forgalmazók által rendelkezésünkre bocsátott információk. A Társaság  a tőle elvárható maximális körültekintéssel alakítja ki termékválasztékát, mindig a minőséget szem előtt tartva, ezzel együtt elhárítunk minden felelősséget a gyártók, importörök, forgalmazók által rendelkezésünkre bocsátott  termékinformációk esetlegesen nem helytálló voltából eredő bármilyen kárért. 


6.7.2. Elhárítunk minden felelősséget és kárigényt 

a Vásárlók a termékinformációkból levont téves következtetéseiből, öngyógyító törekvéseiből eredő esetleges egészségi károsodásért. Minden ember önálló biokémiai-fiziológiai-egészségi potenciállal rendelkezik, bármely ember eltérően reagálhat ugyanarra az anyagra, mint más fogyasztók, sőt ugyanaz a személy ugyanarra az anyagra is különböző képpen reagálhat egy másik időpontban. 

Az étrend-kiegészítők szedése nem helyettesíti a testmozgást, a változatos táplálkozást és az egészséges életmódot. 

Az étrend-kiegészítő termékek szedésénél ne lépje túl a napi ajánlott mennyiséget.

Az étrend-kiegészítő termékeket gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Elhárítunk minden felelősséget és kárigényt  az étrend-kiegészítő termékek szedésétől elvárt bármiféle pozitív hatás elmaradásáért, 


6.8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az office@siemavital.com címen, valamint a 
Társaság  +36 20 9327288-as telefonszámon, amely telefonszám hétfő – péntek (az ünnepnapokat kivéve), közép európai idő szerint délelőtt 9 órától este 17 óráig hívható.